Kliknout na settings -> indenties

ts1

Vybrat uživatele (při instalaci se vytvoří unikatní id, které si pak pamatuje server), většinou to bývá něco jako teamspeak user. Pro snadnější přehled se může přejmenovat.

ts2

Klikem na export se vám uloží soubor s příponou .ini a import si ji zase nahrajete, třeba do nové instalace.

ts3

Po importu je nutné 2x kliknou na název uživatele a potvrdit ok.(nesmíte být přihlášení/připojení na serveru)

ts4

Nezálohuje teamspeak3 servery z booklistu, ale jen práva k těmto serveru jako je třeba Server Admin, různé skupiny či práva kanálu.

Video návod en