Klan lvl  Obrázek  Jméno Body  Itemy  Popis Rank
5 imperium Clan Imperium 0 Destruction Tombstone Oprávnění k otevření command kanálu elder
5 lifeblood Clan Lifeblood 1 1500 10 Earth Eggs  Zvyšuje HP regeneraci Heir
5 magic  Clan Magic Protection 1 1500  10 Angelic Essence  Zvyšuje M. Def Heir
5 vitality  Clan Vitality 1 1500  10 Earth Eggs      Zvyšuje Max HP Heir
6 aegis  Clan Aegis 1 3000  10 Earth Eggs  Zvyšuje P. Def Knight
6 skill0376_0  Clan Might 1 3000  10 Dragons Hearts  Zvyšuje P. Atk Knight
6 morale  Clan Morale 1 2600  10 Nonliving Nucleus      Zvyšuje CP Regen Wisema
6 sboost  Clan Shield Boost 1 2100  10 Dragons Hearts      Zvyšuje Shield P. Def Baron
6 spiritualy  Clan Spirituality 1 2100  10 Nonliving Nucleus  Zvyšuje Max CP Baron
7 aegis  Clan Aegis 2  6500  10 Earth Eggs      Zvyšuje P. Def Knight
7 cyklonic  Clan Cyclone Resistance 1  5100 Destruction Tombstone  Zvyšuje Water/Wind Resist Viscount
7 forti  Clan Fortitude 1  5100 Destruction Tombstone Zvyšuje Shock Resist Viscount
7 freedom  Clan Freedom 1  5100  Destruction Tombstone      Zvyšuje Hold Resist Viscount
7 guidance  Clan Guidance 1  5600  10 Memento Mori  Zvyšuje Accuracy Baron
7 lifeblood  Clan Lifeblood 2  6900  10 Earth Eggs  Zvyšuje HP Regen Heir
7 luck  Clan Luck 1  6900  Cradle of Creation  Snižuje ztrátu XP /drop předmětů při smrti mobem/pk Heir
7 magic  Clan Magic Protection 2  6900  10 Angelic Essence  Zvyšuje M. Def Heir
7 magmatic  Clan Magmatic Resistance 1  5100  Destruction Tombstone Zvyšuje Fire/Earth Resist Viscount
7 skill0376_0 Clan Might 2 6500 10 Dragons Hearts     Zvyšuje P. Atk Knight
7 spiritualy Clan Spirituality 2 5600 10 Nonliving Nucleus Zvyšuje Max CP Baron
7 vigilance Clan Vigilance 1 5100 Destruction Tombstone Zvyšuje Sleep Resist Viscount
7 vitality Clan Vitality 2 6900 10 Earth Eggs Zvyšuje Max HP Heir
7 withstand Clan Withstand-Attack 1 5100 10 Memento Mori Zvyšuje Shield Def. pravděpodobnost Viscount
8 aegis Clan Aegis 3 13000 10 Earth Eggs Zvyšuje P. Def Knight
8 agil Clan Agility 12000 10 Memento Mori Zvyšuje Evasion Baron
8 clarity Clan Clarity 11700 10 Angelic Essence Zvyšuje MP Regen Viscount
8 cyklonic  Clan Cyclone Resistance 2  1200  Destruction Tombstone  Zvyšuje Water/Wind Resist  Viscount
8 emp Clan Empowerment 11700 10 Angelic Essence Zvyšuje M. Atk Viscount
8 essence Clan Essence 11700 10 Angelic Essence Zvyšuje Max MP Viscount
8 forti Clan Fortitude 2 12000 Destruction Tombstone Zvyšuje Shock Resist Viscount
8 freedom Clan Freedom 2 12000 Destruction Tombstone Zvyšuje Hold Resist Viscount
8 guidance Clan Guidance 2 12000     10 Memento Mori Zvyšuje Accuracy Baron
8 luck Clan Luck 2 14000 Cradle of Creation Snižuje ztrátu XP /drop předmětů při smrti mobem/pk Heir
8 magmatic Clan Magmatic Resistance 2 12000 Destruction Tombstone Zvyšuje Fire/Earth Resist Viscount
8 march Clan March 11400 Cradle of Creation Zvyšuje Speed Count
8 might Clan Might 3 13000 10 Dragons Hearts Zvyšuje P. Atk Knight
8 morale Clan Morale 2 13000 10 Nonliving Nucleus Zvyšuje CP Regen Wiseman
8 sboost Clan Shield Boost 2 12000 10 Dragons Hearts Zvyšuje Shield P. Def Baron
8 spiritualy Clan Spirituality 3 12000 10 Nonliving Nucleus Zvyšuje Max CP Baron
8 vigilance Clan Vigilance 2 12000 Destruction Tombstone Zvyšuje Sleep Resist Viscount
8 withstand Clan Withstand-Attack 2 12000 10 Memento Mori Zvyšuje Shield Def. pravděpodobnost Viscount